HYDRAULKRAFT SVERIGE AB

DEN NYA STANDARDEN

KILAR OCH BLOCK

KILAR OCH BLOCK - SET A
VIKT KOMPLETT SET - 15,6 KG
ARTIKELNUMMER 150 562 010

KILAR OCH BLOCK - SET B
VIKT KOMPLETT SET - 15 KG
ARTIKELNUMMER 150 562 004

STEGKIL
VIKT - 6,3 KG
ARTIKELNUMMER 150 563 060

BLOCK LÅG
VIKT - 1,0 KG
ARTIKELNUMMER 150 563 061

BLOCK MEDIUM
VIKT - 2,0 KG
ARTIKELNUMMER 150 563 071

BLOCK HÖG
VIKT - 3,0 KG
ARTIKELNUMMER 150 563 073

KIL
VIKT - 0,5 KG
ARTIKELNUMMER 150 563 049

KIL
VIKT - 1 KG
ARTIKELNUMMER 150 563 050