HYDRAULKRAFT SVERIGE AB
DEN NYA STANDARDEN

Flänsdelare
Med Holmatros Flensdelare sparar du tid och kraft med att lossa flensförband. Flensdelaren är kompakt och lätt att använda, dessutom ökar den säkerheten då risken för flygande delar och gnistor försvinner. För att få en jämn fördelning av kraften kan flensdelare användas. Tekniken används mycket inom raffinaderier och övrig petrokemisk industri.  

FLS 85 M
Mått AxBxCxDxE (mm) 85x15x30x129x264
Vikt (kg) 4,5
Artikelnummer 100 012 011

FLS 170 M
Mått AxBxCxDxE (mm) 170x20x33x209x266
Vikt (kg) 8
Artikelnummer 100 012 012

FLS 210 M
Mått AxBxCxDxE (mm) 210x30x75x260x309
Vikt (kg) 9,5
Artikelnummer 100 012 013