HYDRAULKRAFT SVERIGE AB
DEN NYA STANDARDEN

Mutterspräckare
Med Holmatros mutterspräckare sparar du tid och arbete med att lossa förband genom att försöka vrida eller skära bultar och muttrar. Tekniken används mycket inom raffinaderier och övrig petrokemisk industri. 

 

HNC 1536 NU
Min mutter M12
Max mutter M24
Vikt (kg) 2,9
tjocklek spräckhuvud (mm) 23
Mått A x B x C x d (mm) 86x11x104x277
Artikelnummer 100 102 009

 

 

HNC 3250 NU
Min mutter M22
Max mutter M33
Vikt (kg) 7,2
tjocklek spräckhuvud (mm) 33
Mått A x B x C x d (mm) 118x19x139x321
Artikelnummer 100 102 006