HYDRAULKRAFT SVERIGE AB
DEN NYA STANDARDEN


MOBIL SAX BCU 05 A 10
Klippkraft vid 500 bar: 10,6 ton
Max klippöppning: 95 mm
Vikt, klar att användas: 14,7 kg
Artikelnummer: 170 012 126

MOBIL SAX BCU 05 A 30
Klippkraft vid 500 bar: 12,6 ton
Max klippöppning: 98 mm
Vikt, klar att användas: 13,8 kg
Artikelnummer: 170 012 127

MOBIL SAX BCU 05 A 60
Klippkraft vid 500 bar: 17,5 ton
Max klippöppning: 191 mm
Vikt, klar att användas: 13,8 kg
Artikelnummer: 170 012 128

MOBIL SAX BCU 05 A 70
Klippkraft vid 500 bar: 17,9 ton
Max klippöppning: 142 mm
Vikt, klar att användas: 13,9 kg
Artikelnummer: 170 012 129

MOBIL SAX BCU 10 A 10
Klippkraft vid 500 bar: 24,7 ton
Max klippöppning: 115 mm
Vikt, klar att användas: 21,5 kg
Artikelnummer: 170 012 130

MOBIL SAX BCU 10 A 20
Klippkraft vid 500 bar: 23,9 ton
Max klippöppning: 140 mm
Vikt, klar att användas: 19,7 kg
Artikelnummer: 170 012 131

MOBIL SAX BCU 10 A 30
Klippkraft vid 500 bar: 25,1 ton
Max klippöppning: 158 mm
Vikt, klar att användas: 19,5 kg
Artikelnummer: 170 012 132

MOBIL SAX BCU 10 A 40
Klippkraft vid 500 bar: 26,9 ton
Max klippöppning: 296 mm
Vikt, klar att användas: 19,6 kg
Artikelnummer: 170 012 133

MOBIL SAX BCU 10 A 70
Klippkraft vid 500 bar: 26,9 ton
Max klippöppning: 236 mm
Vikt, klar att användas: 20,2 kg
Artikelnummer: 170 012 134

MOBIL SAX BCU 40 A 20
Klippkraft vid 500 bar: 60,6 ton
Max klippöppning: 102 mm
Vikt, klar att användas: 23,2 kg
Artikelnummer: 170 012 135

MOBIL SAX BCU 40 A 30
Klippkraft vid 500 bar: 65,7 ton
Max klippöppning: 181 mm
Vikt, klar att användas: 23,6 kg
Artikelnummer: 170 012 136SAX TB20 - BATTERI
BLADÖPPNING -
HYDRAULISK KRAFT 9,5 TON
DEWALT XR BATTERI 18V-5AH
VIKT 7,3 KG
ARTIKELNUMMER 1502778

SAX F130 N T30 - BATTERI
BLADÖPPNING 130 MM
HYDRAULISK KRAFT 33,7 TON VID 550 BAR
DEWALT XR BATTERI 18V-5AH
VIKT 12,5 KG
ARTIKELNUMMER 1502521

SAX F150 N T40 - BATTERI
BLADÖPPNING 145 MM
HYDRAULISK KRAFT 40,2 TON VID 700 BAR
DEWALT XR BATTERI 18V-5AH
VIKT 19,9 KG
ARTIKELNUMMER 1502658

KOMBIVERKTYG MDC 300 T30 - BATTERI
BLADÖPPNING 300 MM
HYDRAULISK KRAFT 33,7 TON VID 550 BAR
DEWALT XR BATTERI 18V-5AH
VIKT 12,5 KG
ARTIKELNUMMER 1502605