HYDRAULKRAFT SVERIGE AB
DEN NYA STANDARDEN

SKIDDINGSYSTEM - STANDARD

Detta kit kan användas för att installera två spår i varje 8 m, med egen balk och skjut / dragenhet. Detta ger dig ett sladdsystem med en kapacitet på 2 x 200 = 400 ton och en steglängd på 50 cm. Den föreslagna Pumpen har 2 identiska fl öden (olja output) som kan styras oberoende av varandra!

SPÅR ST-S

BALK SB-S

TRYCK-DRAG ENHET SPPU-S

SKIDING TWIN PUMP 09 T 12 E

SKIDDING SPÅRFÖRVARINGS RAM STSF-S

FÖRLÄNGNINGSSLANG VL 10 SOU