HYDRAULKRAFT SVERIGE AB
DEN NYA STANDARDEN

SYNKRONISERAT LYFTSYSTEM

Datorstyrd synkroniserad positionering av tunga laster med hög risk har aldrig varit så lätt som med Holmatro synkroniserings system. På grund av användningen av multipel-split flödespumpar, har varje lyftpunkt ett eget oljeflöde varvid lasten kan manövreras smidigt och med extrem precision. Med användning av flera pumpar resulterar i ett nära läge intill lyftpunkterna. Detta minimerar den dynamiska effekten av hydraulsystemet och minskar slangskador. Pumparna kan flyttas runt lätt då de kommer på hjul.  

Mjukvaran styrs centralt från en 12-tums pekskärm. Holmatro har med största omsorg skapat en användarvänlig mjukvara som kombinerar säkerhet, intuitiv konfigurering och kontroll. Innan någon åtgärd av programvaran görs en rad åtgärder för att konfigurera och testa hydraulsystemet. Eventuella fel i de valda parametrarna eller i det hydrauliska systemet upptäcks, vilket gör systemet extremt säker. Under hela processen övervakar systemet hela operationen. Oväntade händelser, såsom en plötslig förlust av tryck eller en snabb förflyttning av en lyftpunkt gör att programvaran stoppar driften. Efter inspektion och eventuella reparationer av felorsak operatören kan säkert fortsätta operationen.  During the construction of the new Schuman-Josaphatrail tunnel in the centre of Brussels, 26 concrete rail casings were immediately placed on site in the tunnel shafts. After hardening, the concrete colossi measuring 90 metres in length and weighing 400 tons needed to be lifted in order to place vibration dampers underneath and to build bridge supports.

Dirk Davidts, Team Leader CEI - De Meyer: “We developed the modular Synchronized Positioning System for this project in collaboration with Holmatro. The intensive partnership and Holmatro’s contribution to the engineering process resulted in combining highpressure hydraulics and digital control technology for the first time. We were successful! Thanks to the advanced system, the positioning variance was just one millimetre per cylinder. This meant that no inadmissible stresses occurred in the structure during lifting and lowering.”

Challenge us
Lifting, pushing, pulling, lowering, weighing, tilting or horizontal movement; whatever direction your project moves in, we move with you. In collaboration with our R&D, Production and Service departments, we place ourselves in your situation and participate fully in the thinking process to achieve the right solution for your usage requirements. Allow us to inspire you and challenge us to come up with a solution for your specific problem. We look forward to hearing from you!

Are you curious about what we can do for you? Read more about our solutions and Feel the Power!